Stowarzyszenie Gradiam

Stowarzyszenie Gradiam

Salon sukien ślubnych Mona Liza angażuje się również w działalność charytatywną.

Monika Czaplarska – Wach jest prezeską Stowarzyszenia Gradiam, którego misjąi głównymi celami statutowymi jest niesienie wszechstronnejpomocy osobom uzależnionym od środków chemicznych zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki).Wprowadzanie programów profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie skutków i zagrożeń picia i nadużywania alkoholu oraz zażywania narkotyków. Zagospodarowywanie i organizowaniewolnego czasu dla osób po terapiach. Rozwijanie wśród tych osób zainteresowań, hobby, propagowanieidei zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

 Chcemy zapewnić tym osobom możliwość powrotu ipoznania na nowo życia na trzeźwo. Odkrycia w sobie zainteresowań poprzez udział w naszych projektachi propozycjach skierowanych do nich.Do wypełnienia naszejmisji łączymy szeroko pojętą współpracę z biznesem , wykorzystujemy możliwości współpracy z innymi organizacjami z III sektora. Zdajemy sobie sprawę z tego że, żebynastąpiła oczekiwana zmiana na lepsze konieczna jest długotrwała systematyczna praca.

Adresatami naszych dotychczasowych działań wsparcia są dwie grupy osób. Skupiamy się na działaniach prewencyjnych,profilaktycznych dla młodzież szkolnej w wieku 13-15 lat oraz na minimalizacji zachowań ryzykownych,kryzysowych w grupie osób uzależnionych od alkoholu i środków chemicznych zmieniających świadomość w przedziale wiekowym 25-50 lat.